Kolla efter aktiviteter på Facebook.

Arkiv

Erik Eriksson föddes i Narsta by i Hälsingtuna 1933 på en större bondgård som gått i faderns släkt i generationer. När Erik var 15 år flyttade familjen till Tevansjö i Ramsjö socken, där han fick börja arbeta i skogen. Under 20 år arbetade Erik som huggare, timmerkörare och flottare innan skogsrationaliseringrna gjorde honom övertalig.
Han hade då intresserat sig för fotografering och filmning i 7-8 år och av en händelse såg han en annons om filmutbildningen i Stockholm som tog in några elever per år som saknade formella meriter. Erik sökte och kom in och under denna utbildning började hans nya yrkesbana som dokumentärfilmare.
Erik lämnade aldrig skogen och dess slit — han bytte bara timmersvansen, yxan och barkjärnet mot filmkameran. Hans filmer om de existensiella villkoren i den norrländska glesbygden är mästerverk och han rör sig lika hemtamt i timmerskogen, flottningen och kolarskogen som bland spelmän, dansare och dragspelare. Ibland gjorde Erik film om företeelser och verksamheter som han själv inte hade kunskap om, men hans respekt för dem som bär på sakkunskapen går inte att ta miste på. Han lät alltid folk tala till punkt och var noga med att bildberättelsen blvev tydlig.
Erik Eriksson gick bort hösten 2005 och hade då producerat mer än 120 filmer, varav ett 80-tal har visats på TV. Brodern Olle donerade hela hans produktion samt film- och redigeringsutrustning till Ljusdalsbygdens museum. Åke Palm, som är filmare på museet, har digitaliserat merparten av Eriks filmer som nu är tllgängliga på DVD.
Sommaren 2011 producerade museet en utställning om Erik Eriksson. Till den gjordes även en katalog.

OBSERVERA! Museet har från 23/2 2015 nytt telefonnummer, och det är möjligt att det dröjer något innan de nedladdningsbara filmlistorna är uppdaterade. 0651–340 150 är det som gäller!

Katalogen kan laddas upp i lågupplöst format.

Här är den senast uppdaterade DVD-listan.

Här finns ett kollage med sekvenser ur några av Eriks filmer.