Hoppa till innehåll

Samlingar och arkiv

Ljusdalsbygdens museum arbetar med lokal historia, och i stort sett all vår verksamhet utgår från våra samlingar och arkiv. Allt vi har i utställningar, magasin och arkiv är lämningar efter människor som levde här före oss, och berättar om deras liv, arbete, traditioner och kunskaper, och om hur världen såg ut och uppfattades på deras tid.

Museets uppgift är att vara ett slags kollektivt minne, men det finns inget självändamål i att spara och bevara. Vi låser inte in föremål och handlingar för att göra dem otillgängliga. Vi låser in dem för att skydda dem från “eld och allsköns våda”, så att de ska överleva och vara tillgängliga när någon vill ta del av dem. De tillhör oss alla.

Det kommer att ta ett antal år för oss att efter flytten få ordning på alla våra tiotusentals föremål, dokument, bilder och annat. Det är vår intention att fortsätta digitalisera bilder och arkivmaterial, och att göra dessa och våra samlingskataloger sökbara över internet. Detta ligger dock några år framåt i tiden.


Samlingar

Grunden till våra samlingar är det som medlemmarna i Ljusdals Fornminnes- och Hembygdsförening började samla in vid 1900-talets början, och därefter har allt mer kommit till. Vi har därför en ganska stor andel föremål och textilier från “det gamla bondesamhället”, men också en del från senare tider. Ljusdalsbygdens museum har inga medel till att köpa in föremål, utan vi tar hand om och bevarar sådant som enskilda givare har kommit till oss med för att det ska få vara kvar för framtiden.


Arkiv

I våra arkiv har vi sparat alla de “gammelpapper” av olika slag som har lämnats till oss, och de rör lokala personer, platser, föreningar, företag och liknande. Vi blir ofta förvånansvärt glada över att få ta om hand och bevara allehanda skriftligt material som annars skulle ha gått i soporna. Här hos oss finns också Hälsinglands spelmansförbunds fysiska arkiv.


Bild, ljud och film

Museets bildarkiv innehåller minst 30 000 foton, av vilka många är tillgängliga och sökbara via Helsingebilder. Samlingen innehåller både inlånade och avfotograferade bilder och original.

Hos oss finns filmaren Erik Erikssons samlade filmproduktion, varav merparten av hans färdigställda filmer finns till försäljning. Vi har också andra smalfilmer från bygden, samt hundratals timmar av ljudande material, dvs intervjuer och liknande.