Hoppa till innehåll

Pedagogik

Ljusdalsbygdens museum har länge drivit de riktade pedagogiska verksamheterna Spåra tiden och Slöjdverkstan, men har också en pedagogisk tanke med i det mesta vi gör. Vår uppgift är ytterst att på olika sätt underlätta andra människors möte med våra samlingar och arkiv, hjälpa dem att ställa frågor och finna svar och sammanhang, och bidra till att väcka nya förståelser och insikter.

En bild på barn som tvättar kläder i gryta

Spåra Tiden

Under namnet Spåra tiden arbetar vi pedagogiskt med att ge skolans elever möjlighet att sätta ansikten på historien, att göra den nära och påtaglig. Vi arbetar utan förutbestämda frågor och svar, med utgångspunkt i det riktigt lokala, långt ifrån skolans svepande historieskrivning. Vem gick här före mig, och hur skulle det kännas att gå i hens skor?

Spåra tiden arbetar dels genom en serie färdiga program för skolklasser, men har även ”skräddarsytt” evenemang, museibesök eller program när tid och resurser funnits.


Slöjdverkstan

Slöjdverkstan har sedan 1995 arbetat handgripligen med att dokumentera, rekonstruera och utforska äldre tiders praktiska vardagskunskaper. I små grupper har vi arbetat med långsiktiga perspektiv, lokalt kulturarv, lokala naturresurser och överföring av traditioner mellan generationer. Att bevara “handens kunskap” handlar inte om att lära sig tillverka kopior av gamla föremål, utan om att använda gamla tekniker för att tillverka sådant som behövs idag.