Hoppa till innehåll

På väggarna: Gamla bilder

Pågick: 2019-06-29 : 2019-09-29

När Ljusdalsbygdens museum öppnade första gången 1963 visades gamla bilder från trakten. Det kändes därför rätt och riktigt att inviga det nya museet med en utställning på samma tema. Museet förfogar över en bildsamling med mycket stor bredd, och vi har valt att låta utställningen spegla detta genom att blanda gammalt och nytt, högt och lågt.

På samma sätt låter vi vår nya monterutställning göra många små nedslag. Denna är en integrerad del av vårt nya bibliotek och forskarsal, och föremålen har valts tematiskt för att spegla något av den mångfald som våra magasin – och vår lokalhistoria – rymmer.

Under sommaren kommer det även att rulla ett enkelt bildspel som skildrar det arbete vi hittills har lagt ner på flytt och ombyggnation, under de två år som gått sedan museet förvärvade sin del av mejerifastigheten i juni 2017.