Hoppa till innehåll

Kolonister på statens skog

Pågick: 2022-01-22 : 2022-02-26

svart vitt foto av skövlad skog och en kolonat

Klimatförändringarna och de stora skogsbränderna 2018 har väckt frågorna om skogens historia. Där bränderna härjade som värst, i finnmarkerna i Gävleborg ryms hela den moderna skogshistorien i trakterna runt Tandsjö och Fågelsjö.

I två utställningar visar Hälsinglands museum den spännande historia som växer fram ur de statliga skogarnas tillkomst, allt med tonvikt på de märkliga skogskolonaten i Tandsjö och Fågelsjö.

Alltsedan Gustav Vasas tid ägde staten i princip all skog som inte låg i närheten av jordbruksbygder. Under 1800-talet fördelas och privatiseras denna skog mellan bönder, bolag och stat. En väldig rovdrift från skogsbolagen skapar politiskt motstånd och på några håll, som i Hamra, avsätts allmänningsskogar som ägs kollektivt och där vinsterna går tillbaka till samhället/byn som äger skogen. Likaså skapar staten så småningom nationalparker där ”den orörda vildmarken” fungerar som skyddade oaser undan storskalig exploateringen, Hamra nationalpark bildas 1909.

Fotografier, text, kartor och ritningar presenterar en berättelse om fattigdom och hopp, om statlig politik som manövrerade mellan olika politiska alternativ men oftast tillämpade ett inspektorsvälde över arbetande och egendomslösa människor. Idag är kolonatens historia till stora delar bortglömd, men i skogslänet Gävleborg berättar den något väsentligt om fattigdom, bolagsvälde och statlig politik.

Denna utställning visas i sammarbete med Hälsinglands Museum