Hoppa till innehåll

7 Kg Järn

Pågick: 2020-02-15 : 2020-05-24

En utställning om järnets formbarhet och kärleken till smide.


Vad kan man göra av 7 kg järn i form av en kubikdecimeter stor kub? Det var utmaningen som smeder från Dalarna, Gävleborg och Uppsala län fick, för att anmäla sig till smidesutställningen.  Utifrån skisser valde en jury ut nio deltagare och verken de producerat, visar på vilka skiftande möjligheter som ryms i en kubikdecimeter järn.

”7 kg järn kan fylla ett rum eller rymmas inuti en mjölkförpackning”. Citatet är Lina Söderbergs, metallkonstnär och idégivare till utställningen vars tema är järnets formbarhet och egenskaper. Smidesprocesserna visas i utställningen i form av fotografier och i en film, ”Järnsmide – passionen och kärleken”. Filmen finns också tillgänglig på nätet på Upplandsmuseets Youtube-kanal .


7 kg järn är producerad av Upplandsmuseet i samarbete med hemslöjdskonsuleter/verksamhetsutvecklare i Dalarna, Uppsala och Gävleborg. Satsningen har fått stöd från Statens Kulturråd, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Uppsala. Upprinnelsen till utställningen är ett flerårigt sammarbete mellan konsulenter/samordnare i de tre länen. I en förstudie framkom önskemål från länens smeder om bl.a. behov av att synliggöra smide och initiera ett nätverk.  Fem nätverksträffar har genomförts med varierande teman på olika platser i länen.