Hoppa till innehåll

Vinter i timmerskogen

Tevansjö är min hemby. Den ligger i nordvästra
Hälsingland. Där har mäniskor levt av skogen i år-
hundranden. 1967 var en besvärlig snövinter och snön
låg meter djup. Det var ett väldigt slit för både hug-
gare och körare. Några av byborna berättar förr och
nu, delvis till en gammal journalfilm från 1915.