Forntida bebyggelse i Hälsingland

Den här filmen är en historielektion från den forntida Hälsingland med många intressanta fakta.