Hoppa till innehåll

Där man gör papper och
 massa

En film från den då NCB-ägda Hörnefors sulfitfab
rik och pappersbruk. I stort sett får man följa hela
kedjan från vedgården tills det färdiga papperet lastas
 ombord på långtradare och fartyg. Dessutom berättar
 arbetarna om sitt arbete, sin miljö och sin fritid.