Hoppa till innehåll

Ljusdals Mejeri

Den 1 januari 1939 gick Ljusdal, Järvsö och Färila andelsmejerier samman i Ljusdalsortens Andelsmejeriförening. De gamla lokala mejerierna var nedslitna, det var kris- och krigstider, och konkurrensen på mejerimarknaden stenhård. När pastöriseringstvånget och standardiseringen av konsumtionsmjölkens fetthalt kom under kriget började allt fler bönder leverera sin mjölk till mejeriet, och det blev allt svårare att klara de ökande mjölkmängderna. År 1943 inköptes mejeritomten, och med gemensamma krafter och genom höjda andelar började man planera för bygget av ett nytt mejeri.

Helge Blombergsson, som var chefsarkitekt hos Svenska Mejeriernas Riksförening och tillika uppvuxen i Ljusdal, ritade det nya mejeriet, och byggnationen skedde i Ljusdals Andelsmejeriförenings egen regi, med ingenjör Oscar H. Nordh som byggmästare och arbetsledare. Ljusdals mejeri var det det första större mejeri som uppfördes på detta sätt, och det fick med tiden många efterföljare. Hösten 1948 påbörjades grundgrävningen, och mejeriet startade tillverkningen den 29 mars 1950, med invigning på sommaren. Mejeriet hade då 1480 leverantörer, och en årlig invägning på 10,3 miljoner kg mjölk.

Den 1 januari 1970 gick Ljusdals Andelsmejeriförening upp i NNP, Nedre Norrlands Producentförening. När NNP centraliserade 1971 flyttades tillverkning av smör, grädde och konsumtionsmjölk till andra orter. Kvar i Ljusdal blev produktion av fruktjuice och grevéost. Ljusdalsgrevén var känd för sin lite nötiga smak och fina konsistens, och vann under åren många priser när Sveriges mejerier tävlade mot varandra i ost-SM.

I juni 1988 ystades de sista 75 tonen ljusdalsgrevé och lades på lagring, och i september utsågs den för sista gången till Sveriges bästa grevéost på ost-SM i Skara. Då hade Ljusdals mejeri redan stängts, efter flera år av nedläggningshot. Den 31 augusti 1988 gick verksamheten i graven.

Mejeriets historia är delvis svårspårad under de nästan trettio år som passerade från det att mejeriverksamheten lades ned tills det att Ljusdalsbygdens museum och friskolan Vintergatan tog över byggnaden 2017. Störst spår i lokalerna har supportföretaget Teleperformance gjort, med mer än hundra anställda och lokalerna ställda som öppna kontorslandskap med hela autostrador av el- och internetkablar under installationsgolven. De lade ner sin mångåriga callcenter-verksamhet i Ljusdal 2016 efter att ha förlorat en stor kund. Tiden före dem är betydligt mer höjd i dunkel, och lär ha omfattat både svartklubbar och skateboardramper…

Vi är intresserade av all information och dokumentation från de verksamheter som har varit i byggnaden, från mejeritiden till idag. Kontakta oss gärna med din historia, och hjälp oss att kasta ljus över Mejeriets historia!