Hoppa till innehåll

Välkommen!

På gång

Kalender

mellan 2024-06-27 och 2025-12-31 har vi utställningen Rehnströms atelier, mellan 2024-06-24 och 2024-09-14 har vi utställningen På två hjul, mellan 2024-03-18 och 2024-09-28 har vi utställningen På fri hand, mellan 2020-07-03 och 2024-12-31 har vi utställningen EX TEMPORE,Museets Historia

Ljusdalsbygdens museum bygger sin verksamhet på spåren efter människor som lever och har levt här. Vi vill vara en länk mellan då och nu, och hjälpa till att skapa perspektiv på framtiden. Vi är en liten institution, och lokal, men fast rotad i den stora, vida omvärlden och med de djupa, allmänmänskliga frågorna i fokus.

Ljusdalsbygdens museum har en bred utställningsverksamhet, och stort fokus på pedagogik i olika former. Vi är inte en skola, och bedriver inte undervisning, men vi ser oss som en bildningsinstitution; en arena för kommunikation och reflektion. Våra arkiv och magasin är fyllda med föremål, bilder, dokument och andra sorters minnen från våra bygder, och det är vår uppgift att spara dem för framtiden och samtidigt göra dem tillgängliga för dagens besökare och intresserade.

Under 2017 påbörjade Ljusdalsbygdens museum en flytt från sina gamla lokaler nära kyrkan till ett mer centralt läge i Ljusdals gamla mejeri. Vi har haft stängt för flytt och ombyggnation, men öppnar de första delarna av de nya lokalerna för allmänheten i slutet av juni 2019. Vi kommer att fortsätta att öppna verksamhets- och utställningsrum i den takt som de blir färdiga under flera år framöver.

Det är dock inte utan vemod vi lämnar det gamla museet bakom oss. Byggnaden invigdes 1963 efter en gemensam kraftsamling från privatpersoner, föreningar och företag, samt donationer från alla de fem dåvarande kommuner som idag tillsammans utgör Ljusdals kommun. Det då nya museet var resultatet av en process som hade drivits i tjugo år, och som startade med “Hans Ers-Karin”, Karin Jonsson i byn Ångsäter. 

Ett porträtt av “Hans Ers-Karin”

Vid sin bortgång 1943 testamenterade hon stora delar av sin förmögenhet till Ljusdals Fornminnes- och Hembygdsförening, där ”tre fjärdedelar av donationen skall användas som grundfond för uppförande av en eldsäker byggnad för förvaring av de etnografiska föremål, som finns bevarade i hembygdsgården samt att om det blir en lämplig lokal skall föreningens samlingar ytterligare ökas genom gåvor och förvärv. En fjärdedel av donationen förordnas att bilda en fond för främjandet av kvinnliga hemslöjden i Ljusdals socken.” Denna Hans Ers-Karins ambition har genom otaliga människors engagemang vuxit till det som idag är Ljusdalsbygdens museum. Vi värnar även hennes omsorg om den kvinnliga hemslöjden, både genom Museets vävstuga och genom “Slöjdverkstan”, som är vår pedagogiska slöjdverksamhet för barn och unga.

Sedan öppnandet 1963 har museet varit en arena för många lokala föreningar och aktörer. Hälsinglands konstgille har under åren haft hundratals utställningar i våra lokaler, men även andra har varit återkommande samarbetsparter, till exempel Ljusdals fotoklubb, Västra Hälsinglands Slöjdförening och kommunens skolor. I och med flytten får vi större och mer rationella lokaler, och vi kan ställa dem för att de i ännu högre grad ska kunna vara till nytta och användning även för andra, och bli en tillgång för hela bygden.


Annat som kan intressera dig