Kolla efter aktiviteter på Facebook.

Arkiv

Vävstugan

”… till gagn för kvinnlig slöjd…”

Vävstugan står öppen för alla som vill komma och väva. Sedan 1943 bedriver vi verksamhet för värnandet av den kvinnliga slöjden, enligt vår donator Hans-Ers Karins vilja. Vi förvaltar hennes skatter, såväl fysiska som immateriella.

Välkommen att ta del!

Kontakta Maud Persson: 070–325 35 50.