Kolla efter aktiviteter på Facebook.

Arkiv

När väggarna till den nya basutställningsdelen ”Rehnströms Atelier” restes 2014 krympte detta utrymmet för den tidigare allmogeutställningen ”Hälsingegårdar och allmogemåleri”. Denna hade byggts 2009 för att belysa den skogsmarksbrukande ekonomi och byggnadstradition som givit upphov till ”de till fest målade hälsingegårdarna”, som då var inne i sin process för att bli upptagna på UNESCO:s världsarvslista.

Dagens basutställning på temat bondekultur är därför en komprimerad, ombyggd och delvis kompletterad version av den föregående. Perspektivet är också ett annat; här möter besökaren den lokala allmogekulturen i form av autentiska människoöden från Ljusdals socken.

Vi möter drängen Per Persson i Rångstra, som på vårvintern 1789 begav sig iväg till Finland och kriget under namnet Per Fast, soldat nummer 92 i Järvsö kompani, och som aldrig kom tillbaka hem igen. Inte heller änkan Brita Larsdotter från Grophamre kom tillbaka levande, efter att häradsrätten på hösten 1806 hade dömt henne till 12 dygns vatten och bröd på Slottshäktet i Gävle. Hon ansågs ha varit så vårdslös med elden att bonden Jon Perssons gård på Heden brann ned, ner hon var städslad där för att skäkta lin. Pigan Ella Persdotter var Britas dotter och Per Fasts halvsyster, och hon gifte sig i april 1920 med soldaten Per Matsson Blyg, och fick nio år som soldathustru i Nyåker innan hon blev änka. Kring dessa personer är utställningen tematiskt ordnad: soldatlivet, arbetet, festen, lyckan och olyckan, och så vidare.

Utställningen går sedan gradvis över i en del som visar folkkonst i form av dräkt och måleri, och som avslutas med en liten pendang som behandlar relationerna mellan tre allmogemålare från Ljusdal och deras respektive måleri: Arve i Stavsäter, Hinriks-Olle och Anders Ädel. Detta är en sparad del av en större utställning om allmogemåleri som stod här på museet under sommaren 2010.