Kolla efter aktiviteter på Facebook.

Arkiv

Delar av vår basutställning ”Hälsingegårdar och allmogemåleri” är nu nedplockad, för att ge plats åt vår sommarutställning 2014. Den kommer inte att återuppstå, utan vi siktar på att bygga en ny basutställning efteråt.

 

Museets nuvarande basutställning
handlar om jordbruksutvecklingen i
Hälsingland och hur de ståtliga
Hälsingegårdarna vuxit fram.
Dessutom presenteras en del nya rön
om några Ljusdalsmålare kring förr-
förra sekelskiftet.

Vi har även tillfälliga utställningar –
både egenproducerade och inlånade
utställningar som ibland är sam-
arrangerade med andra aktörer.
Dessutom arrangeras föreläsningar
och program av skilda slag både i
museet men ofta även utanför museets
väggar – framförallt har antalet film-
visningar ökat markant under de
senaste åren.

Genom att bli vän med oss på facebook
har du möjlighet att få löpande uppdateringar
av våra utställningar och program.