Kolla efter aktiviteter på Facebook.

Arkiv

Samlingar och arkiv

Museets hjärta och själ. Nästan all vår verksamhet utgår från våra samlingar och arkiv – handens kunskap förmedlas via Slöjdverkstan och Vävstugan, men resten bygger på det kulturarv som finns i samlingarna.

Den publika verksamheten, oavsett om det är pedagogisk verksamhet, utställningar eller program, har samlingarna som utgångspunkt och råvara. Samlingarna är en del av vårt kollektiva minne och en väg till bildning.

Föremålen i våra samlingar började samlas in vid 1900-talets början av medlemmarna i Ljusdals Fornminnes- och Hembygdsförening. Föremålen bär på kunskaper om material, hantverkstekniker och traditioner, våra egna resurser och de ekologiska sammanhangen.

Museets mediaarkiv innehåller minst 30 000 foton, Erik Erikssons samlade filmproduktion och många andra smalfilmer från bygden samt 100-tals timmar av ljudande material.

Fotosamlingarna består både av original och inlånade, avfotograferade bilder – numera även tusentals digitala original förutom den pågående digitaliseringen av äldre original. Museet samarbetar med Helsingebilder där ca 7 000 av bilderna finns till försäljning, både digitala bilder och papperskopior.

Det pågår en ständig digitalisering av Erik Erikssons filmer samtidigt som en nyproduktion sker i form av redigering och sammanställningar av tidigare outnyttjat filmmaterial. Jonas Simas porträtt av Erik Eriksson Filmaren i Storskogen är ett exempel på detta.