Kolla efter aktiviteter på Facebook.

Arkiv

Museets vänner

Museets vänner ordnar utflykter, resor, kurser, föredrag med mera. Föreningen är till för dig som vill visa ditt stöd för museet och dessutom få lite extra tillbaka. Medlemmarna engagerar sig i mån av vilja och kraft och får dessutom två nummer av Museivännen per år.

Museivännen innehåller kulturhistoriska artiklar, information och program. Ett äldre nummer av den hittar du här: Museivännen 2010:2

Medlem blir du genom att sätta in 100 kronor på bankgiro 5030-3742. Glöm ej att ange namn och adress. Välkommen!