Museet och Corona

Ljusdalsbygdens museum följer Ljusdals kommuns åtgärder för att minska spridningen av viruset Covid-19. Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att begränsa spridningen, så att vi tillsammans kan skydda de personer som ingår i riskgrupperna, och som riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas.

Precis som biblioteket har vi tills vidare öppet för enskilda besökare, men tar inte emot gruppbokningar. Museet ställer också in alla våra egna planerade publika evenemang under överskådlig framtid, så som föreläsningar, vernissager och liknande. När det gäller föreningar och grupper som har bokat lokalerna för enskilda ändamål, lämnar vi i detta läge bedömningen till respektive aktör att avgöra om deras aktivitet är lämplig att genomföra eller inte.

Tänk på att många av museets ordinarie besökare är äldre, och undvik att besöka oss om du känner dig dålig. De allra flesta av oss kommer att klara oss utmärkt genom detta, men vi har ett gemensamt ansvar att värna om dem som kanske inte gör det. Vi har också ett gemensamt ansvar att försöka minska trycket så mycket som möjligt på en redan ansträngd vårdsektor. Det ligger i allas vårt intresse.