Kolla efter aktiviteter på Facebook.

Arkiv

Verksamheten

Ljusdalsbygdens museum förvaltar och levandegör kulturarv från nordvästra Hälsingland, såväl det materiella – föremål, arkivalier och foto/film – som det immateriella – berättelser, uppteckningar och de traditionella hantverken. Dessa kunskaper som våra förmödrar och förfäder lämnat över till oss får liv och sammanhang i våra publika verksamheter, men även du som besökare kan delta i dessa processer genom forskning i vårt källmaterial.

Museets samlingar
Föremålen i våra samlingar och arkivhandlingar på olika medier bär på kunskaper om material, hantverkstekniker och traditioner, våra egna resurser och de ekologiska sammanhangen. Detta kulturarv vårdar vi för att det ska bevaras för framtiden, men framför allt för att det ska brukas aktivt – i vår egen verksamhet, i samhällsplanering och i närings-verksamheter. Alla är välkomna att bruka detta arv!

Utställningar och program
Utsällningar är en viktig kanal för presentationen av samlingarna – här ställer vi kritiska frågor till källmaterialet och tolkar skeenden i vår lokala historia, framför allt i basutställningarna. I de tillfälliga utställningarna ges ofta utrymme för konst, foto och andra teman som kompletterar de kulturhistoriska utställningarna.
    Ofta kompletteras utställningar med programverksamhet av olika slag – efter att museet  mottog donationen efter Erik Eriksson har filmvisningarna ökat markant.

Vävstugan
I sitt testamente betonade Hans-Ers Karin Jonsson vikten av att bevara kvinnliga kunskaper. I enlighet med hennes önskan har alltsedan museets början, en öppen vävstuga varit en del av verksamheten. Vävstugan är öppen för alla som vill väva. Man betalar materialkostnaden, för övrigt är det gratis. Kontakta museet för mer information.

Pedagogisk verksamhet
Förutom vävstugan så har museet ytterligare två verksamheter inom det pedagogiska området – Slöjdverkstan och Spåra tiden.  I Slöjdverkstan förmedlas praktiska kunskaper på ett traditionellt sätt och i Spåra tiden använder man sig mer av de skrivna källorna i sitt kunskapssökande.