Kolla efter aktiviteter på Facebook.

Arkiv

Öppettider

Under sommaren och hösten 2017 har vi inga ordinarie besökstider, eftersom vi håller på att flytta till gamla mejeriet inne på köpingen. Vi tar emot besök och svarar i telefon i den mån någon finns i huset. Vi planerar att öppna den första utställningen i mejeriet under oktober 2017 – varmt välkomna då.

Forskare och större grupper ombedes alltid ta kontakt före besök – vi har ofta svårt att plocka fram enskilda föremål eller handlingar ur arkiv och magasin utan varsel.

Frivillig entré, grupper guidas mot avgift.