Kolla efter aktiviteter på Facebook.

Arkiv

Karin Jonsson i Ångsäter, mer känd som Hans Ers-Karin, var den sista i sin släkt. Före sin bortgång 1943 donerade hon huvudparten av sin förmögenhet till bildandet av museet.

Karin Jonsson  foto: Rehnströms

Karin Jonsson foto: Rehnströms

I testamentet sägs bl.a. att ”tre fjärdedelar av donationen skall användas som grundfond för uppförande av en eldsäker byggnad för förvaring av de etnografiska föremål, som finns bevarade i hembygdsgården samt att om det blir en lämplig lokal skall föreningens samlingar ytterligare ökas genom gåvor och förvärv.  En fjärdedel av donationen förordnas att bilda en fond för främjandet av kvinnliga hemslöjden i Ljusdals socken.

1946 bildades stiftelsen Karin Jonssons i Ångsäter stiftelse och 1963 kunde Ljusdalsbygdens museum invigas.  I museet förvaras stora delar av hembygdsföreningens ursprungliga föremålssamling men under årens lopp har denna samling utökats avsevärt med föremål skänkta av både ortsbor och ”utsocknes”.

I museet finns bl.a. en utställningshall för temporära utställningar där Hälsinglands Konstgille, som allt sedan starten 1944 drivit utställningsverksamhet, ambulerande mellan olika lokaler i centralorten, fick en fast punkt för sin verksamhet.