Ett möte på byavägen

Viktor Andersson, 90, och Olov Svensson, 82, träffas på byvägen i Kårböle och resonerar om gångna tider.