Auktion på Järnblästen

En varm sommardag 1972 hölls en auktion med stor uppslutning. Filmen handlar lika mycket om auktionen som den sällskapliga stämningen.